učešće na društvenom dijalogu o multikulturalnosti i interkulturalnosti u republici srbiji

Dana 17. 11. 2023. godine održan je društveni dijalog o multikulturalnosti i interkulturalnosti u novoj zgradi RTV. Dijalogu su prisustvovali predsednik NSPNM, Geza Poljak, i sekretar – Paulina Maluckov.

Scroll to Top