STUDENTI ETNOLOGIJE IZ POLJSKE MEDJU NAMA

Od 10. do 15.09.2019. godine Nacionalni savet poljske nacionalne manjine u Ostojićevu posetila je grupa studenata sa Å leskog univerziteta Instituta etnologije i kulturne antropologije iz mesta ĆeÅ”in u Poljskoj, predvođena prof. dr Katarinom Marcol. Sa  njima u grupi je bio i predstavnik Poljske Akademije nauka iz Krakova.

VrÅ”ena su istraživanja na terenu sa članovima poljske nacionalne manjine, a predmet interesovanja su uključivala istraživanja u vezi identiteta, pripadnosti, običaja, jezika, kulture, problema i druÅ”tvene odnose interetničkih zajednica meÅ”tana Ostojićeva.

Grupa je bila u celodnevnoj poseti Novom Sadu, proÅ”etali su se centrom Novog Sada i tom prilikom su posetili značajnija mesta, kao Å”to su: Matica srpska, Muzej Vojvodine, Rimokatoličku crkvu, Dunavski park i drugo. Na kraju su uz pratnju turističkog vodiča obiÅ”li Muzej grada Novog Sada, Petrovaradinsku tvrđavu i podzemne vojne galerije.

Koordinaciju i organizaciju njihovog viŔednevnog boravka vodio je predsednik Odbora za informisanje Geza Poljak, koji je bio i njihova pratnja na terenskim istraživanjima i kretanjima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top