Seminar Saveta Evrope

U Beogradu je 16. juna 2021. u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope, Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije održan Seminar o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope od strane Republike Srbije.

Nacionalni savet poljske nacionalne manjine na seminaru je predstavljao Geza Poljak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top