Seminar o diskriminaciji za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Dvodnevni seminar na temu diskriminacije namenjen predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina održan je na Vrdniku. NSPNM predstavljali su predsednik Saveta, Geza Poljak, i potpredsednica Saveta, Kristina Stojek Perčić.

Na seminaru je predstavljen pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, uloga institucije Poverenika za zaštitu rodne ravnopravnosti, kao i mogućnosti koje nacionalni saveti imaju u tom pogledu.

Scroll to Top