SEMINAR CESID/A

CESID je organizovao seminar “Ka većem uključivanju mladih u aktivnosti saveta nacionalnih manjina”, koji je održan u kaštelu “Ečka” i trajao je od trećeg do petog jula.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina slušali su predavače iz CESID-a / Misija OEBS, Centra za razvoj civilnih društava, INFO centra Evropske Unije, a gost je bio delegat iz Saveta Evrope.

CESID je organizovao seminar “Ka većem uključivanju mladih u aktivnosti saveta nacionalnih manjina”, koji je održan u kaštelu “Ečka” i trajao je od trećeg do petog jula.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina slušali su predavače iz CESID-a / Misija OEBS, Centra za razvoj civilnih društava, INFO centra Evropske Unije, a gost je bio delegat iz Saveta Evrope.

Nacionalini savet poljske nacionalne manjine predstavljao je Geza Poljak, predsednik Odbora za informisanje.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

1 × 4 =

Scroll to Top