Sednica saveta za nacionalne manjine

Sednica Saveta za nacionalne manjine održana je 22. 06. 2023. godine u Beogradu. Njoj je prisustvovao predsednik NSPNM, Geza Poljak.
Tema je bila: Informacije o radu i planiranim aktivnostima Ministarstva informisanja i telekomunikacija – Sektora za informisanje i medije iz oblasti unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Scroll to Top