Sastanak sa ombudsmanom

U sredu, 29. marta, predsednik NSPNM i sekretar NSPNM prisustvovali su sastanku sa ombudsmanom održanom u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana u Novom Sadu. Sastanku su prirsustvovali i predstavnici Nacionalnih saveta aškalijske, egipatske i grčke nacionalne manjine.

Sastanku je prisustvovala Doc. Dr. Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka, Janoš Oros, zamenik pokrajinske zaštitnice građana za prava nacionalnih manjina i Nina Janić Brusnjai, savetnica u Stručnoj službi.

Kako je u pozivu naznačeno, cilj sastanka je prvenstveno međusobno upoznavanje nove Pokrajinske zaštitnice građana i predstavnika Nacionalnih saveta nacionalne manjine. Ovo je bila prilika da se predstavi rad Nacionalnog saveta i problemi sa kojima se Savet susreće u delovanju.

Predstavnici nacionalnih saveta dobili su formulare koji se mogu upotrebiti pri pokretanju postupka za zaštitu prava. Formular se može preuzeti ovde.

Scroll to Top