Sastanak koordinacije nacionalnih saveta u Subotici

U Subotici je 05. i 06. marta održan sastanak Koordinacije rada nacionalnih saveta na kom je Nacionalni savet poljske nacionalne manjine predstavljala sekretar Paulina Maluckov.

Prvog dana su razmatrane aktuelne teme vezane za strategije po svim oblastima: obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma, a 6. marta je bilo objedinjavanje dogovorenih ciljeva i izbor novog predsedavajućeg Koordinacijom – izabran je Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, a za potpredsedavajućeg izabran je Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top