Rezultati konkursa odbora za obrazovanje

Odbor za obrazovanje Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine raspisao je konkurs predviđen godišnjim planom rada odbora. Konkurs je bio u svrhu poboljšanja uslova nastave za pripadnike poljske nacionalne manjine.

Razmatrana je dokumentacija prispela na konkurs i Komisija formirana u tu svrhu utvrdila je da je prijava na konkurs od strane OŠ “Dr Tihomir Ostojić” iz Ostojićeva validna i da su svi uslovi konkursa ispunjeni.

Dodeljena sredstva u OŠ “Dr Tihomir Ostojić” u Ostojićevu utrošena su na kupovinu tri nova laptopa koja su predviđena za upotrebu u kabinetu za poljski jezik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top