Promocija spotova nacionalnih manjina

Ovaj članak odgovor je na dopis koji je stigao na našu adresu od strane Ivane Antić, pomoćnice ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a koji glasi:

Imajući u vidu da smo usled epidemije izazvane virusom COVID19, u jednom trenutku zastali sa promocijom prava nacionalnih manjina, kao i da verujemo da je realno očekivati da će se usled vakcinacije stvari polako vraćati u normalu, obaveštavomo Vas da naše Ministarstvo planira da u narednom periodu nastavi promociju prava nacionalnih manjina, a jedna od aktivnosti koju bi voleli da nastivimo jeste emitovanje spota _„Svi mi zajedno činimo Srbiju“__._

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top