Poziv na saradnju

U sredu, 20. januara 2021. godine, u prostorijama NSPNM u Ostojićevu, održan je sastanak sa predstavnikom udruženja Mark 9, DuÅ”anom Simićem iz Beograda, u vezi prevoda i izdavanja knjige o Vitoldu Pileckom. Pilecki je bio hrabar Poljak epske ličnosti koji je svojim delima zavredeo punu pažnju, ne samo Poljaka, već i svih drugih. Vreme Drugog svetskog rata, logora AuÅ”vic i hrabrog Pileckog tema je ove priče.

Gospodina DuÅ”ana Simića su dočekali predsednica NSPNM Anita Å albot, sekretar Paulina Maluckov i predstavnici Odbora za kulturu, Odbora za informisanje, Odbora za obrazovanje i Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma. DuÅ”an Simić je istupio sa molbom da NSPNM podrži njegov projekat prevođenja i izdavanja knjige o heroju Pileckom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top