Poseta poljskog konzula

Dana 23.07.2021. godine članovi Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine upriličili su posetu poljskog konzula Dariusza Szewczyka, Anne Tomić i Julie Belicke.

U prostorijama NSPNM konzul se upoznao sa postojanjem i radom Nacionalnog saveta, sa brojnoŔću poljaka u Ostojićevu, aktuelnim problemima, načinu života. Naročit naglasak stavljen je na mogućnosti kvalitetne saradnje ubuduće.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top