Poseta poljskog ambasadora, Rafaela Perla

Dana 18.09.2020. godine novi ambasador Republike Poljske posetio je Nacionalni savet poljske nacionalne manjine u pratnji konzula Pavela Sokolovskog. Prisutna je bila i delegacija čokanske opštine na čelu sa Stanom Đember, predsednik MZ Ostojićevo, Josip Češljar, a domaćini su bili predsednica NSPNM Anita Šalbot, sekretar Paulina Maluckov, predstavnici Odbora za informisanje, Geza Poljak, Odbora za kulturu, Zlatko Sabo.

Odnosi Ambasade Republike Poljske i Poljaka u selu Ostojićevo oduvek su bili kvalitetni i produktivni. Novi ambasador, Rafael Perl, izjavio je da se nada da će saradnja biti nastavljena na visokom nivou, kako u oblasti učenja jezika u osnovnoškolskom obrazovanju, tako i po pitanju negovanja odnosa sa državom Poljskom i negovanja kulture, istorije i tradicije Poljaka.

Događaj je zabeležila RTV, što možemo propratiti na linku,  kao i Ambasada Republike Poljske (vidi više).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top