Poruka

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), pripremljene su animacije i džinglovi na jezicima nacionalnih manjina čiji je cilj suzbijanje daljeg širenja COVID-a 19.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top