Podrška OEBS-a u radu NSPNM

Predstavnica OEBS-a, Milica Rodić, posetila je Nacionalni savet poljske nacionalne manjine sa sedištem u Ostojićevu 03.12.2019. godine, kako bi im dala stručne savete i podršku u radu.
Kao i svaki novoosnovani nacionalni savet, tako i poljski ima mnogo nedoumica po pitanju rada i funkcionisanja, te je predstavnica OEBS-a na ovoj obuci sa prisutnim članovima Saveta prošla kroz do sada postignute rezultate u četiri oblasti delovanja Saveta i pomogla kreiranju okvirnog plana aktivnosti za narednu godinu.
Ovakav vid saradnje i pomoći članovima Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine je od veoma važan,a podrška OEBS-a ukazala se kao neizostavna u njegovom radu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top