OBUKA U VEZI IZRADE IZVEĆ TAJA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i druĆĄtveni dijalog u partnerstvu sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaĆĄtitu podataka o ličnosti 18. marta 2024. godine realizovao je obuku pod nazivom “Izrada godiĆĄnjih izveĆĄtaja u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informaicjama od javnog značaja”. Obuci su prisustvovali: Geza Poljak, predsednik NSPNM, Paulina Maluckov, sekretar, Zlatko Sabo.

Scroll to Top