Konferencija

Predsednica Saveta, Anita Å albot, 18. juna 2019. prisustvovala je konferenciji pod nazivom ā€œPrava nacionalnih manjina u državama nastalim raspadom SFRJā€.  Konferenciju je organizovao Centar za regionalni razvoj, a realizovala se u prostorijama Matice srpske.

Neki od predavača na konferenciji bili su: Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, Vlado Radulović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Mihalj NjilaÅ”, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar, Dr Klaus Fizinger, regionalni direktor Hanns Seidel Stiftung za jugoistočnu Evropu, rukovodilac projekata u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Albaniji i drugi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top