Konferencija u Novom Sadu

Konferenciji “Ekonomski podsticaji nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” održanoj 19. juna 2020. godine u Novom Sadu kao predstavnica Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine prisustvovala je Paulina Maluckov, sekretar Saveta.

Konferenciju je organizova Centar za regionalizam uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Poziv na konferenciju uputio je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top