Deseta sednica koordinacije nacionalnih saveta

Dana 22. juna 2023. predsednik NSPNM, Geza Poljak, prisustvovao je sastanku Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina koja je održana u Beogradu u sediŔti Romskog nacionalnog saveta.

Na dnevnom redu su bile teme: preuzimanje predsedavanjem Koordinacije od strane Romskog Nacionalnog saveta; izbor potpredsedavajućeg Saveta za naredni period; analiza i priprema za zajednički nastup na Savetu zaĀ  Nacionalne manjine u R.Srbiji i drugo.

Scroll to Top